دانشگاه صنعتی شریف :: معاونت پژوهش و فناوری :: دفتر ارتباط با صنعت :: سامانه مدیریت سالن ها :: کاربر : :: چهارشنبه 23 آبان 1397

ورود

ورود

ايميل :
كلمه عبور :
ورود

مبالغ پرداختی در این سامانه قابل ارائه به عنوان سند هزینه نمی باشد